PPC KAMPANĚ

PPC KAMPANĚ

PPC (Pay Per Click, tedy Plať za klik) – jak už název napovídá jde o placenou formu internetové reklamy. A to o reklamu velice dobře zacílenou na konkrétního zákazníka a tím i mimořádně účinnou. Nejedná se tu o umístění reklamy jako takové, ale o placené zviditelnění odkazu směřujícího na Vaše Webové stránky ve vyhledávačích.

Pro tuzemský trh aktuálně dominující vyhledávač SEZNAM.CZ umožňuje vést PPC kampaně v systému Sklik, světově momentálně nejdůležitější vyhledávač GOOGLE zase v AdWords. Tyto placené odkazy se objevují vedle běžných vyhledaných stránek a to v podstatě bez ohledu na sílu jejich optimalizace. O jejich viditelnosti a umístění ve vyhledávačích rozhoduje správně zvolené klíčové slovo a hlavně výše částky, kterou je majitel ochoten za jeden klik zaplatit.

Jak patrno z předešlého odstavce, majitel webové stránky neplatí jakoukoliv částku za umístění reklamy, jako je tomu například u banerové reklamy, ale zaplatí až ve chvíli, kdy se na jeho stránky potenciální zákazník přihlásí. Tím je poměrně přesně vymezen okruh zájemců, kterým tímto krokem majitel stránky umožní jim najít to, co skutečně hledá.

Náklady na vedení této kampaně jsou tedy vzhledem k jejich účinnost oproti ostatním formám placené reklamy na podstatně nižší úrovni.

JAK PROBÍHÁ PPC KAMPAŇ:

Nejprve je třeba analyzovat, případně vytvořit, vhodná klíčová slova, na která bude vyhledávač reagovat. Zde je možno soustředit se jak na hlavní, celkový, obor obsahu stránek, např. OBRÁBĚNÍ, tak i na dílčí možnosti, jako např. CNC OBRÁBĚNÍ, FRÉZOVÁNÍ, SOUSTRUŽENÍ a podobně. Ve volbě klíčových slov hraje roli samozřejmě více faktorů, například lokalizace (Obrábění Brno,Vstřikovací lis Vysočina apod.). Správně zvolená klíčová slova rozhodnou o tom, jaký zákazník na stránky přijde a co očekává, že na nich najde.

Jelikož se jedná o on-line proces je možno klíčová slova dle libosti měnit a odezva na změnu je prakticky okamžitá.

Díky softwarovým nástrojům typu Google Analytics je také možno on-line sledovat účinnost vedené kampaně a vytvářet o ní pravidelná hlášení a statistiky, které napomáhají okamžité úpravě a aktualizacím. Tyto jsou nutné jednak pro vyladění celého procesu a také jako odpověď na reakci konkurence na vedenou kampaň.

V systému PPC je možno rozhodnout, na jaké pozici bude odkaz zobrazen. U odkazů se stejnými klíčovými slovy hraje jedinou roli při udělení pozice ve vyhledávači výše nabízené částky za klik. Ta se mění podle denní doby, zájmu a množství konkurence a řadou dalších faktorů. Je tedy, z hlediska nastavení poměru výkon/cena, nutné věnovat se kampani nepřetržitě.

V neposlední řadě je PPC kampaň vynikající pomocník pro Optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO). Je tedy vhodné a účinné vést PPC kampaň také, nebo i hlavně, jako jeden z nástrojů SEO.

REFERENCE

TVORBA KAMPANĚ PPC ZAHRNUJE:

  • Analýza efektivity a následný návrh klíčových slov
  • Návrh časového rozvrhu kampaně
  • Návrh efektivního rozpočtu
  • Vytvoření reklamního odkazu
  • Rozhodnutí o tom, na kterých portálech se bude reklama zobrazovat
  • Zřízení účtu na Google Analytics. Zde je možno neustále sledovat statistiky jednotlivých kampaní, informace o návštěvnících, přehledy o průběžné návštěvnosti. Hlavně však je to okamžitý přehled o nákladech na celou kampaň.
  • Neustálý aktivní monitoring celé kampaně, úprava reklamního textu podle reakce vyhledávače a změna cen prokliku podle reakce konkurence.

 

Dostat se na přední pozice ve vyhledávačích, a také se tam udržet, je většinou časově poměrně náročný proces. Ovšem existuje i systém s podobným efektem, jehož výsledky jsou vidět takřka okamžitě. Jde o tzv. PPC kampaně. PPC kampaně se vyznačují mimo jiné i nejvýhodnějším poměrem výkon/cena, jaký aktuálně v oblasti internetové reklamy existuje.

V rámci PPC kampaně dostaneme odkazy obsahující zvolená klíčová slova na první stránky požadovaných vyhledávačů a to s okamžitým zobrazením a na jak dlouhou dobu budete požadovat.

PPC kampaň má tu zásadní výhodu, že neplatíte za pověšení reklamního banneru na stránku, ale platíte pouze za to, když zájemce, který hledá váš produkt klikne na Váš odkaz a tak se dostane na Vaše stránky. Cenová výhoda s ohledem na efekt je zde tedy jasně dána.

Výši měsíčního, či denního stropu ceny, kterou hodláte do kampaně investovat zde samozřejmě určujete vy a lze ji s okamžitou platností kdykoliv měnit. Můžete si také vybrat na jaké pozici chcete svoji reklamu zobrazovat, čímž získáváte další nástroj korekce konečných nákladů.

Díky systému Google Analytics můžete on-line sledovat výsledky kampaně, grafické znázornění struktury svých zákazníků, jejich lokaci a další a další informace týkající se celého procesu.

Není výjimkou, že zákazník zadává PPC kampaní několik na jednou, každou zobrazující se na jiné klíčové slovo. Tím se pochopitelně násobí možnost dohledatelnosti a tím i účinnosti celé kampaně.

V neposlední řade je PPC kampaň jedním ze základních stavebních kamenů rychlého budování zpětných odkazů, tolik potřebných pro úspěšné zvládnutí SEO Optimalizace.