SEO OPTIMALIZACE

V džungli, v jakou se dnes proměnil internet se už prakticky nelze orientovat bez pomoci vyhledávačů. A pokud vyhledávač registruje desítky tisíc odkazů k Vámi zvolenému heslu (klíčovému slovu), komu dáte přednost? Na tisícáté pozici ve vyhledávači může být geniální stránka přesně s tím, co hledáte; nikdo se to ale nikdy nedozví. Pokud ovšem majitel nepoužije nástrojů, které nabízí SEO.

Zajistíme Vám, že se vaše Web stránka stane pro vyhledávače natolik atraktivní, že ji umístí na přední pozice ve svém seznamu a tím Vám zajistíme zásadní navýšení návštěvnosti Vašich stránek.

CO JE TO SEO? (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

Jedná se o optimalizaci webových stránek pro využití vyhledávači. Vzhledem k dominantnímu postavení SEZNAMu na českém trhu a GOOGLE na světovém trhu je kladen zvláštní důraz právě na tyto dva vyhledávače. SEO usnadňuje indexujícím robotům vyhledávačů přístup k informacím, které považujete za důležité, což znamená lepší umístění ve vyhledávačích a tím nárůst návštěvnosti Vašich stránek.

Finanční náročnost SEO optimalizace je neporovnatelně nižší, než je tomu u jakékoliv formy reklamy a přitom podstatně účinnější. Díky SEO optimalizaci za vámi přijdou lidé již rozhodnutí, že Váš produkt chtějí.

REFERENCE

Proces SEO optimalizace začíná vždy SEO Analýzou Vašeho Webu. Ta zhodnotí jeho celkový stav a odhalí faktory kladně, či záporně ovlivňující pozici Vašeho Webu ve vyhledávačích.

 • V rámci Analýzy je nejprve zkoumán stav Webu po stránce kódování. Právě správně vytvořený kód ve formátu HTML a HXML zajišťuje čitelnost pro vyhledávací roboty, kteří přiřazují stránkám jejich pozice ve vyhledávačích.
 • Dalším krokem je vyhodnocení vhodnosti zvolených klíčových slov a jejich alternativ, jejich hustota a rozmístění v textu. V oblasti klíčových slov je třeba nejen dobře znát svůj produkt, ale mít i představu o myšlení potenciálního zájemce, případně o volbě klíčových slov konkurence a důležité je i povědomí o nejčastěji vyvolávaných slovech ve vyhledávačích.
 • Velký vliv na SEO mají tzv. zpětné odkazy. Jejich analýzou jsou zjištěn stav Vašich stránek v tomto ohledu. V podstatě jde o to, že robot považuje za lepší stránku tu, na kterou se odkazuje co nejvíce jiných stránek. Je to pro něj záruka její kvality a jedinečnosti. Nicméně existují stránky, které na Váš Web ukazují Vám to může škodit. Jde o například o SPAMOVÉ stránky. Analýza odhalí kladné i záporné reakce robota na tyto zpětné odkazy. Budování zpětných odkazů výrazně napomáhá zlepšení pozice ve vyhledávačích.
 • Zjištění aktuální pozice ve vyhledávačích je důležitá jako startovací bod celé SEO Optimalizace. Na základě zjištěných dat lze zhruba odhadnout dopad SEO kampaně, časový horizont prvních výsledků ve formě zlepšení pozice. V rámci tohoto kroku je také odhalen počet nalezených webů reagujících na Vaše klíčová slova, jinými slovy konkurence a síla její optimalizace. Konkurence je poté stále sledována a následná optimalizace na ni reaguje.

 

CO ZAHRNUJE SEO OPTIMALIZACE?

SEO optimalizace je nikdy nekončící proces sledování a zvyšování pozice ve vyhledávačích. Zde je sledována vhodnost zvolených klíčových slov a ta jsou v případě malé účinnosti podle chování vyhledávače zaměňována. Tento děj je denně měřen s výsledným hlášením (tzv. Ranking report).

Dalším nástrojem optimalizace je budování zpětných odkazů. To se děje především záznamem do internetových katalogů, případně jsou odkazy měněny s partnery. Systematický zápis probíhá jak na neplacené, tak na oborové placené, či PR katalogy, dle přání majitele Webu. Počet katalogů, do nichž je Web zapsán dosahuje několik set a jsou tedy zdrojem kvalitních zpětných odkazů.

POSTUP OPTIMALIZACE

SEO ANALÝZA HODNOTÍ:

 • Klíčová slova
 • Kvalitu kódování webu (tj. validitu webu)
 • Kvalitu a množství zpětných odkazů
 • Současnou pozici webu ve vyhledávačích

SEO OPTIMALIZACE ZAHRNUJE OPAKOVANĚ:

 • Měření a zvýšení pozic ve vyhledávačích
 • Tvorbu zpětných odkazů z placených a neplacených portálů.
 • Analýzu konkurence a posilování pozic.
 • PPC kampaně na podporu webu