SEO SLOVNÍK

A

AdSense

Partnerský program Google AdSense nabízí možnost zobrazování reklam v obsahové síti na vašich stránkách. Majitelé stránek pak získavají provize z uskutečněných prokliků podle výše ceny jednotlivých klíčových slov.

AdWords

Reklamní systém typu PPC společnosti Google. Inzeráty se zobrazují na stránce s výsledky vyhledávání (SERP) na předem zadaná klíčová slova. Zákazník si sám určuje cenu, kterou je ochoten zaplatit za kliknutí koncového uživatele na jeho odkaz. Pozice inzerátů se odvíjí především od ceny, ale hrají zde roli i další faktory.

Affiliate

Ve světě i v České republice velmi rozšířený marketingový nástroj mnoha online firem. Affiliate je někdý nazýván také jako partnerský nebo provizní systém. Jde o provizní systém založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím webů affiiate partnerů.

Analytics

Google Analytics je řešení webové analýzy, které poskytuje dokonalý přehled o provozu na webových stránkách a o efektivitě marketingu. Díky výkonným, přizpůsobivým a snadno použitelným funkcím můžete nyní zobrazovat a analyzovat údaje o provozu zcela novým způsobem. Google Analytics vám umožní vytvářet lépe cílené reklamy, posilovat marketingové aktivity a vytvářet webové stránky s vyššími mírami konverze.

Anchor text

Text odkazu, tedy ta část odkazu, kterou vidí a na kterou kliká uživatel pro přechod na jinou stránku.

B

Bing.com

Zahraniční vyhledavač spuštěný v roce 2009. V současné době jeho technologii využívá také Seznam pro vyhledávání zahraničních stránek.

Bot

Označuje internetového robota, tedy počítačový program, který automatizovaně a opakovaně provádí různé činnosti, např. vyhledávací roboti internetových vyhledávačů prohledávájí a indexují obsah webových stránek, jako např. SeznamBot. Pro internetové vyhledávací roboty se používá také anglické označení spider, crawler či indexer.

Browser

Software, který se používá na zobrazování jednotlivých webových stránek na internetu. ( Microsoft Internter Explorer, Mozilla, Opera)

C

Cloaking

Tzv. „Black hat SEO“ technika, při které se podsouvá jiný obsah robotům odlišný od obsahu, který vidí uživatelů za účelem dosažení vyšších pozic. Při odhalení této techniky dochází k vyřazení stránek z vyhledávání.

Copywriter

nebo-li textař, který má vytříbený stylistický styl a při tvorbě textů dodržuje zásady SEO a při tom dokáže psát poutavé a marketingově výrazné texty. Jeho specializací je obsahová část stránek a spolupráce na vytváření reklamních kampaní.

Copywriting

Psaní úspěšných a kvalitních obchodních textů nejen pro web. Ve spojení s profesionální optimalizací pro vyhledávače je copywriting klíčovým prvkem k dosažení úspěchu v internetovém podnikání.

Crawler

Jiné slovo pro vyhledávacího robota.

CSS

Je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTMLnebo XML.

CTP

(Click-through popularity) Počet, kolikrát uživatelé klikli na odkaz ve výsledcích vyhledávání a jak dlouho na webové stránce zůstali. Některé vyhledávače používají popularitu pro zvýšení relevantnosti vyhledávání.

CTR

(Click-through rate) Termínem míra prokliku se v internetovém marketingu označuje poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. Měří se v procentech.

D

Doména

Doména (internetová adresa, URL adresa) je jméno Vaší internetové prezentace, např. https://www.alfa-web.cz.

Dynamické stránky

Stránky, které jsou generovány v závislosti na dynamických parametrech. URL je například ve tvaru www.example.com/clanek.php?=1… a tyto stránky jsou psány v programovacích jazycích PHP,ASP,CFM… Pro úspěšné SEO se URL přepisuje tak, aby vypadaly jako Statické stránky pro vyhledávače.

E

eTarget

Reklamní systém typu PPC. Inzeráty se zobrazují na českých portálech a ve výsledcích vyhledávání na relevantní klíčová slova.

F

Feed

Označení pro XML soubory obsahující exportovaná data.

Frames (rámce)

Technika, která umožňuje tvůrcům stránek rozdělit obrazovku prohlížeče do několika částí. Každá sekce je jednotlivá stránka.

G

Getter

Část robota vyhledávače, která stahuje webové stránky pro pozdější indexaci.

Google AdSense

Partnerský program Google AdSense nabízí možnost zobrazování reklam v obsahové síti na vašich stránkách. Majitelé stránek pak získavají provize z uskutečněných prokliků podle výše ceny jednotlivých klíčových slov.

Google AdWords

Reklamní systém typu PPC společnosti Google. Inzeráty se zobrazují na stránce s výsledky vyhledávání (SERP) na předem zadaná klíčová slova. Zákazník si sám určuje cenu, kterou je ochoten zaplatit za kliknutí koncového uživatele na jeho odkaz. Pozice inzerátů se odvíjí především od ceny, ale hrají zde roli i další faktory.

Google Analytics

Google Analytics je řešení webové analýzy, které poskytuje dokonalý přehled o provozu na webových stránkách a o efektivitě marketingu. Díky výkonným, přizpůsobivým a snadno použitelným funkcím můžete nyní zobrazovat a analyzovat údaje o provozu zcela novým způsobem. Google Analytics vám umožní vytvářet lépe cílené reklamy, posilovat marketingové aktivity a vytvářet webové stránky s vyššími mírami konverze.

Google Products

Vyhledávací služba vyhledávače Google pro hledání zboží v internetových obchodech. Nabízí uživatelům užitečné funkce týkající se cen produktů – zadání cenového rozpětí a řazení podle ceny.

GTPR

Google Toolbar PageRank – číslo nabývající hodnot 0-10 odvozené od skutečného PageRanku, které udává ranking (hodnocení) stránky v očích vyhledávače Google.

H

Homepage

Úvodní strana webu. Často bývá označená jako titulní strana.

HTML

HyperText Markup Language – Značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.

HTTP

Zkratka pro Hypertext Transfer Protocol. Systém, který se používá pro přenos dat mezi webovým serverem a prohlížečem.

Hustota klíčového slova

(Keyword density) Vyjadřuje podíl četnosti klíčového slova (podle výskytu) ku celkovému počtu slov v textu.

I

Indexace

Proces vykonávaný internetovými roboty, ukládají si do vlastní databáze indexovaný (označený) obsah www stránek. Vzniká tak datová struktura umožňující rychlé vyhledávání ve větších objemech dat. Díky indexaci je možné v interentovém vyhledávači zadat hledaný výraz a nalézt tak webové stránky, kde se tento námi hledaný výraz nachází. Délka indexace (začlenění stránek do vyhledavačů) se liší v závislosti na marketingové podpoře a aktivitě stránek .

Indexer

Část vyhledávače, která upravuje (odstraňuje html značky,…) a ukládá webové stránky do databáze.

Items.cz

Vyhledávač zboží v internetových obchodech. Obsahuje databázi více než 450 000 produktů z internetových obchodů postavených na platformě EasyShop. Více na www.items.cz

J

Javascript

Scriptovací jazyk vyvinutý společností Netscape. Používá se například pro kontrolu formulářů.

Jyxorank

Ukazatel hodnotící důležitost každé stránky z hlediska počtu a kvality příchozích odkazů podle tajného algoritmu společnosti Jyxo.

K

Keyword density

(Hustota klíčového slova) Vyjadřuje podíl četnosti klíčového slova (podle výskytu) ku celkovému počtu slov v textu.

Keyword prominence

Udává, jak vysoko se objevuje slovo na webové stránce (ve zdroji html stránky)

Klíčová slova (keywords)

Slova, která jsou vložena do vyhledávače.

Klíčové slovo

Keyword – termín, který má z hlediska obsahu stránky velkou důležitost.

Konverzní poměr

Vyjadřuje podíl návštěvníků webu a počet konverzí. Jako konverzi označujeme dosažení námi sledovaného cíle návštěvníkem. Nejčastějším případem konverzí je uskutečnění objednávky, registrace do systému, shlédnutí stránky, přihlášení k odběru novinek, použití nějaké funkce.

L

Landing-page

Cílová stránka, na kterou se uživatelé dostanou po kliknutí na nějaký odkaz nebo reklamu. Toto označení je hojně využívané v reklamních kampaní jako označení pro stránku, na kterou směřuje konkrétní reklamní sdělení. Jako landing-page můžeme rovněž označit účelově vytvořenou stránku k podpoře konkrétních produktů nebo služeb.

Link building

Při tvorbě neboli budování zpětných odkazů (linkbuilding) je třeba dodržet souvislost s oborem/obsahem Vašich stránek či e-shopu. Propojení obsahově navzájem nesouvisejících stránek z hlediska SEO nemá žádný význam. Získávání zpětných odkazů posiluje PageRank Vašich stránek, přivádí cílené návštěvníky a jedná se tedy o velmi důležitý proces pro maximální optimalizaci pro vyhledávače.

M

Mapa serveru

Webová stránka, která odkazuje na podstatné stránky daného webu.

Meta tag

(Meta značka) HTML značka, která je umístěna mezi a . Je v ní obsažen například popis obsahu webu, klíčová slova … . Meta značky nevidí uživatel v prohlížeči (Pouze pokud si zobrazí zdrojový kód stránky).

Mini-site

Jednostránkový web, který obsahuje velké množství informací o konkrétním produktu nebo službě. Slouží jako podpora optimalizace.

Morfeo

Vyhledávací robot založený na jádru Sherlock Holmes Search Engine. Tohoto robota používá pro své vyhledávání český portál Centrum.

N

Návštěvnost

Ukazatel vypovídající o počtu uživatelů, kteří návštívili příslušnou webovou stránku. Důležité je docílit co nejvyšší návštěvnosti uživatelů, které zajímá obsah Vašeho webu, tedy potenciálních zákazníků.

O

Obrázková mapa

Obrázek, který je rozčleněn na části pomocí HTML kódu. Tyto části pak odkazují na rozlišné webové stránky.

Opakovaná návštěvnost

Číslo vyjadřující počet návštěvníků, kteří danou stránku už někdy v minulosti shlédli.

P

Page views

Ukazatel vypovídající o tom, kolikrát byla webová stránka shlédnuta.

PageRank

Ukazatel představený v roce 1998, hodnotící důležitost každé stránky z hlediska počtu a kvality příchozích odkazů podle tajného algoritmu společnosti Google. Autorem původního algoritmu je jeden ze zakladatelů společnosti Google, Larry Page.

PFI

(Pay for inclusion) Vyhledávač garantuje, že zahrne stránku do databáze po zaplacení poplatku. Negarantuje však, jak vysoko se stránka umístí.

Portál

Internetový portál je webový server, který slouží jako svého druhu brána do světa internetu. V 90. letech 20. století, kdy vyhledávače ještě neposkytovaly dostatečně relevantní výsledky, byly první portály bezkonkurenčně nejnavštěvovanějšími webovými servery, což platí v některých případech dodnes.

PPC

(Pay per click, „plaťte za klik“) – reklamní systém, ve kterém inzerent neplatí za zobrazování reklamy, ale až za následné prokliky uživatelů. Další výhodou je dobré zacílení reklamy – inzeráty jsou zobrazovány na stránkách s tématickou příbuzností s klíčovými slovy.

Přístupný web

Svým návštěvníkům a uživatelům webu neklade žádné překážky v jeho používání a seznámení se s obsahem. Ať na web přistupují s jakýmkoliv softwarovým nebo hardwarovým vybavením, případně fyzickým omezením.

R

Ranking systém

Systém hodnocení webových stránek. Většinou podle počtu a kvality odkazů, které směřují na danou stránku.

Referrer

URL webové stránky, ze které přišel návštěvník webu. Zkoumá se, jestli přišel přímo nebo z jiných stránek. Pokud návštěvník přišel z vyhledávače, zkoumá se referrer pro zjištění použitých klíčových slov.

Registrace do katalogů

Jedna ze zákládních činností pro úspěšné budovaní zpětných odkazů. Čím více odkazů na stránku míří a čím víc jsou tyto odkazy relevantnější a kvalitnější, tím větší je důležitost stránky v očích vyhledávacích robotů.

Relevantnost

Důležitost výsledků vyhledávání vzhledem k položenému dotazu uživatele. Často je velice subjektivní.

Robot

Softwarový program, který je součástí vyhledávače. Prochází web, následuje odkazy, stahuje text webových stránek a ukládá je do databáze.

S

S-rank

Ukazatel hodnotící důležitost každé stránky z hlediska počtu a kvality příchozích odkazů podle tajného algoritmu společnosti Seznam.

Search engine.

(Vyhledávač) Software, který stahuje a indexuje webové stránky do databáze a v této databázi umožňuje uživatelům vyhledávat pomocí dotazů. Mezi nejznámější zahraniční vyhledávače patří Google, mezi české pak Seznam.cz, Centrum.cz, Jyxo.

SEM

(Search engine marketing) – je marketing určený pro internetové podnikání a aspekty související s vyhledávači.

SEO konzultant

Specialista v oboru optimalizace pro vyhledávače. Jeho pracovními aktivitami jsou zejména analýza webů z pohledu vyhledávačů, konzultace opatření s klientem a podíl na realizaci optimalizace stránek vedoucí k lepším výsledkům webu ve vyhledávání.

SEO

(Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) – způsob vytváření nebo úprav webových stránek vedoucích ke zlepšení jejich pozic ve výsledcích fulltextového vyhledávání.

SERP

Search Engine Result Page – stránka s výsledky vyhledávání určitého slova nebo fráze

Seznam.cz

Nejvyužívanější fulltextový vyhledávač v České republice

SeznamBot

Vyhledávací robot českého katalogu Seznam.

Sklik

Reklamní systém typu PPC společnosti Seznam. Inzeráty se zobrazují ve výsledcích vyhledávání portálu seznam.cz na relevantní klíčová slova.

Splash page

Vstupní stránka, která obsahuje jen velký obrázek nebo flashovou animaci

Stemming

(skloňování) Některé vyhledávače dokáží skloňovat slova. Odvozený tvar má ale nižší váhu než přesný výraz.

T

Title

(Titulek) Text v html značce

Toolbar

Lišta se speciálními nástroji zobrazující se přímo v internetovém prohlížeči. Lišty umožňují například fulltextové prohledávání internetu, obsahují slovníky, kontolují pravopisné chyby a zároveň odesílají data o tom, jak se uživatel na webu pohybuje. Mezi nejznámější a nejpoužívanější toolbary patří Google toolbar, ICQ toolbar a Seznam Lištička.

Tvorba zpětných odkazů

Při tvorbě neboli budování zpětných odkazů (linkbuilding) je třeba dodržet souvislost s oborem/obsahem Vašich stránek či e-shopu. Propojení obsahově navzájem nesouvisejících stránek z hlediska SEO nemá žádný význam. Získávání zpětných odkazů posiluje PageRank Vašich stránek, přivádí cílené návštěvníky a jedná se tedy o velmi důležitý proces pro maximální optimalizaci pro vyhledávače.

U

Unikátní návštěvnost

Unikátní návštěvností rozumíme počet návštěvníků webové stránky. Nezapočítávají se do ní opakované návštěvy jednoho návštěvníka.

URL

Zkratka pro Uniform Resource Locator, adresa souboru (stránky) na internetu.

V

Vstupní stránka

stránka, kterou uvidí návštěvník po příchodu na Váš web jako první. Pro uživatele, kteří přišli z katalogu, bývá vtupní stránkou úvodní stránka celého webu, odkazy z vyhledávačů vedou většinou na některou z podstránek.

Vyhledávač

Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují (text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací). Databáze je udržována převážně automaticky na rozdíl od internetových katalogů, které jsou udržovány převážně ručně.

W

Web

(Website) Soubor webových stránek, které mají společné téma, obvykle jedna doména.

Webová stránka

Jednotlivá stránka, která je součástí webu. Obsahuje text, grafiku i odkazy.

X

XML

The eXtensible Markup Language – značkovací jazyk používaný zejména pro výměnu dat mezi nehomogenními systémy. XML exporty jsou nezbytné zejména pro vyhledávání zboží v internetových obchodech.

Y

Yahoo

Internetový vyhledávač, jediný, který je schopen alespoň částečně konkurovat Google.

Z

Zboží.Centrum.cz

Vyhledávací služba katalogu Centrum pro hledání zboží v internetových obchodech. Nabízí uživatelům užitečné funkce týkající se cen produktů – zadání cenového rozpětí a řazení podle ceny.

Zboží.Seznam.cz

Vyhledávací služba katalogu Seznam pro hledání zboží v internetových obchodech. Nabízí uživatelům užitečné funkce týkající se cen produktů – zadání cenového rozpětí a řazení podle ceny.

Zpětný odkaz

Odkaz (textový, obrázkový) na vaše stránky z jiného webu. Jeden z nejdůležitejších faktorů optimalizace pro vyhledávače (SEO).

REFERENCE